Regulamin

Regulamin zajęć w Atma Yoga

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jogi jest zapoznanie się i zaakceptowanie poniższego regulaminu.

 • Na zajęcia przychodzimy 5 – 10 minut przed rozpoczęciem. Pozwoli to nam spokojnie przygotować się do ćwiczeń.

 • Ostatni posiłek najlepiej zjeść nie później niż 2-4 godziny przed rozpoczęciem sesji.

 • Zajęcia stanowią integralną całość. Dlatego ważne jest, aby uczestniczyć w zajęciach od początku do końca – nie należy ani spóźniać się, ani wychodzić wcześniej.

 • Wszelkie problemy zdrowotne, przebyte urazy i kontuzje należy zgłosić prowadzącemu przed zajęciami.

 • Przed wejściem na salę zdejmujemy obuwie.

 • Na czas zajęć wyłączamy/wyciszamy telefony i wszelkie alarmy.

 • Na sali zachowujemy ciszę i spokój. Rozmowy ograniczmy do minimum tak, aby nie przeszkadzać innym uczestnikom.

 • Na sali rozkładamy matę i przygotowujemy pomoce (wałek lub dwa koce, klocek, pasek).

 • Słuchamy uważnie słów prowadzącego i wykonujemy jego zalecenia. Nie pomagamy innym uczestnikom w wykonywaniu ćwiczeń, chyba że na wyraźne polecenie nauczyciela. W przypadku wątpliwości pytamy prowadzącego a nie innych ćwiczących.

 • Jeśli pojawią się jakiekolwiek dolegliwości podczas wykonywania asan (ból głowy, zawroty, ból w stawach, itp.) należy poinformować o tym niezwłocznie nauczyciela.

 • Po zajęciach odkładamy pomoce na miejsce.

 • Uczestnicy zajęć przed pierwszą sesją zostaną poproszeni o zapoznanie się z powyższym regulaminem i poświadczenie przyjęcia do wiadomości zawartych w nim treści.

 • Opłatę za zajęcia należy uregulować przed lub po zakończeniu sesji. Można wykupić jednorazowe wejście lub odpowiedni karnet.

 • Karnety są imienne i mogą być wykorzystane tylko przez właściciela.

 • Osoby niepełnoletnie muszą okazać zgodę rodzica lub opiekuna przed przystąpieniem do zajęć.

 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. Przedmioty kosztowne, pieniądze, telefon można zabrać ze sobą na salę.

 • W zajęciach ciążowych mogą uczestniczyć panie od 14 tyg. ciąży po uzyskaniu wcześniejszej zgody lekarza.